تنهایی شیطونک
m.download.cnet.com/Hotspot-Shield-VPN-for-Android/3000-2144_4-75750159.html
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392ساعت 15:53  توسط شیطونک | 

تو رفته اي اما ...

فقط از تو خواهشي دارم

هر كجاي اين دنيا كه بودي . . .

هر كجا ...

حتي در آغوش عشقت . . .

حتي در كنار كسي ديگر . . .

هر وقت خوشحال بودي و از ته دل مي خنديدي . . .

يادت باشد . . . كاري كرده اي كه يك نفر . . .

مدتهاست نمي تواند از ته دل بخندد

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 21:58  توسط شیطونک | 

زندگی زیباست، تماشاییست!
چرا زیبا نمی بینیم؟
چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی شینیم؟
چرا با هم نمی خندیم؟
مگر دنیا چه کم دارد؟
ببین این آسمان آبی ست
ببین دنیای ما آکنده از پاکی ست
و خوبی تا ابد پاینده می ماند...
تو باور کن
همین کافیست...!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1392ساعت 12:32  توسط شیطونک | 
من گمان میکردم رفتنت ممکن نیست . . . 
رفتنت ممکن شد 
باورش ممکن نیست . . .
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:26  توسط شیطونک | 
من غرورم را از سر راه نیاوردم ک هر وقت دلت خواست بشکنیش
 غرورم اگر بشکنه با تیکه هاش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهم برید...
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:22  توسط شیطونک | 
چه تکلیفِ سنگینی ست این...
بلا تکلیفی..!
وقتی نمیدانم..
دارمت..........
یا..
ندارمت
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:20  توسط شیطونک | 
ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ :
ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﻠـﺎﻗﻪ ﻣﻨﺪﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ...
ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻚ ﻫﺎﻳﺶ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﻢ ﻫﺎﻳﺶ،
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎﻳﺶ،
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﻛﻨﻰ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭﺭﺩ...
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:19  توسط شیطونک | 
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ، ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎﺷﯽ ... ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﺩ، ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ... ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﯽ  
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:17  توسط شیطونک | 
ﺳﺮﺧﺎﮎ ﻣﻦ !... ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﺫﯾﺘﻢ ﮐﺮﺩﺑﯿﺸﺘﺮﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ !... ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺭﻭﺑﺒﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﯿﺎﺩﺩﯾﺪﻧﻢ !... ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﻗﻬﺮﺑﻮﺩﻣﯿﺎﺩﺁﺷﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ !... ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪﺗﻮﻟﺪﻡ ﺯﯾﺮﺗﺎﺑﻮﺗﻤﻮﻣﯿﮕﯿﺮﻩ !... ﺍﻭﻧﯽ ﮎ ﺳﻼﻡ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﺎﺩﺑﺮﺍﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ !... ﭺ ﺭﻭﺯﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﺍﻭﻧﺮﻭﺯﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻦ !... ﺣﯿﻒ ﮎ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﻢ !...  
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:16  توسط شیطونک | 
ﺧـــــﺪﺍﯾــﺎ !!... ﺳــﺮﺩﻩ ﺍﯾـﻦ ﭘـﺎﯾﯿـﻦ ..... ﺍﺯﻭﻥ ﺑـﺎﻻ ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﮐـﻦ ! ﺍﮔــﻪ ﻣﯿﺸـﻪ ﻓﻘـ ـﻂ ﮔــﺎﻫــﯽ ﺧــﻮﺩﺕ ..... ﻗـﻠﺐ ﻣﻨـﻮ " ﻫــ ـﺎ " ﮐﻦ ! ﺧــــــﺪﺍﯾــﺎ !!... ﺳــﺮﺩﻩ ﺍﯾــﻦ ﭘـﺎﯾﯿـﻦ .....ﺑﺒﯿــﻦ ﺩﺳــﺘﺎﻣـﻮ ﻣـﯽ ﻟــﺮﺯﻩ ! ﺩﯾﮕــﻪ ﺣـﺘـﯽ ﻫﻤــﻪ ﺩﻧﯿــﺎ .... ﺑـﻪ ﺍﯾـﻦ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﻤـﯽ ﺍﺭﺯﻩ ! ﺧــــــﺪﺍﯾــﺎ !!... ﻭﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻦ ....ﯾﻪ ﮐﻡ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﻣــــﺪﺍﺭﺍ ﮐـﻦ ! ﺷﻨﯿــــﺪﻡ ﮔـــﺮﻣــﻪ ﺁﻏـــﻮﺷـﺖ ..... ﺍﮔـﻪ ﻣﯿﺸـﻪ ﻣﻨـــﻢ ﺟـﺎ ﮐـﻦ ...  
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:15  توسط شیطونک | 
سلامتیه اونی كه میدونه اعصـــاب نداری . . . ! میدونه حوصـــله نداری . . .! میدونه بهونه میگیری بی دلیل . . . ! اما بازم میگه: تو یکی یه دونه منی . . . همه جوره دركــــــــــــت میكنه . . .!!!! نه تركـــــــت . . . !!!!!  
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:14  توسط شیطونک | 
ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﯼ؟؟؟
ﻭﻟﯽ ﺯﺧﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﯿﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﻡ
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:11  توسط شیطونک | 
ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﯼ؟؟؟
ﻭﻟﯽ ﺯﺧﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﯿﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﻡ
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:10  توسط شیطونک | 
سلامتیه همه اونایی که انقـدر خستن
که نه میتونن خیانت کنن و نه حوصله دارن دوبـاره عاشق بشن!!
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:4  توسط شیطونک | 
نامم را پاک کردی؟ یادم را چه میکنی یادم را پاک کنی عشقم را چه میکنی؟ اصلأن همهرا پاک کن هر آنچه از من داری از من ک چیزی کم نمیشود فقط بگو با وجدانت چه میکنی نکند آن را هم پاک کرده ای ن شدنی نیست ...  
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 14:49  توسط شیطونک | 
قابل توجه دخترانی که میگویند خوش به حال پسرااا اونا آزادند.... پسر بودن یعنی نافتو که بریدن روش 2 سال حبس هم بریدن.. پسر بودن یعنی فقط تا اخر دبستان بابا مامانپشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه.. پسر بودن يعنى وقتى دوست دخترش ميگه خىلى تنهام ميگه تنها نيستى و من کنارتم.. پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی.. پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری.. پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درسخوندن بدون استرس.. پسر بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سن هم نمیشناسه! یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله.. پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت ازهر چی هیزیه.. پسر بودن یعنی آزادی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آخرش همش مسئولیته و حصار.. پسر بودن یعنی جنگ که شد "گوشت تنت سپر ناموسته".. پسر بودن یعنی یه سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری.. پسر بودن یعنی واسه عید لباس نخری که دخترت واسه خرید لباس هر چی دوست داره بخره.. پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی.. پسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل.. پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه ".. پسر بودن یعنی همیشه بدهکار بودن به همه.. بازم بگم... 
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 14:42  توسط شیطونک | 
قابل توجه دخترانی که میگویند خوش به حال پسرااا اونا آزادند.... پسر بودن یعنی نافتو که بریدن روش 2 سال حبس هم بریدن.. پسر بودن یعنی فقط تا اخر دبستان بابا مامانپشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه.. پسر بودن يعنى وقتى دوست دخترش ميگه خىلى تنهام ميگه تنها نيستى و من کنارتم.. پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول نشی.. پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری.. پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درسخوندن بدون استرس.. پسر بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سن هم نمیشناسه! یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله.. پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت ازهر چی هیزیه.. پسر بودن یعنی آزادی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آخرش همش مسئولیته و حصار.. پسر بودن یعنی جنگ که شد "گوشت تنت سپر ناموسته".. پسر بودن یعنی یه سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری.. پسر بودن یعنی واسه عید لباس نخری که دخترت واسه خرید لباس هر چی دوست داره بخره.. پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی.. پسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل.. پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه ".. پسر بودن یعنی همیشه بدهکار بودن به همه.. بازم بگم... 
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 14:41  توسط شیطونک | 

حواست هست خدا ؟؟؟ هروقت صداي شكستن خودمو شنيدم . گفتم منم خدايي دارم ...

حواست هست خدا ؟؟؟ از بچگي تا الان هر وقت زمين خوردم و به سختي پاشدم يك جمله شنيدم

كه ... " غصه نخور خدا بزرگه"

حواست هست خدا ؟؟؟ حواست هست هر روز باهات دردودل مي كنم ؟؟

حواست هست غصه هام داره سنگيني مي كنه ؟؟؟

حواست هست خيلي وقته چشمام بارونيه ؟؟؟

حواست هست با لگد دلمو ميشكونن ؟؟؟

حواست هست نفس كم آوردم ؟؟؟ 

خدايا نفس مي خوام ... خوشي ميخوام ... زندگي مي خوام ...

همه خنده هاي تلخمو امروز بگيرو يكي از اون خنده هاي شيرين كودكي ام رو بهم پس بده فقط

يكي

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 20:18  توسط شیطونک | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
تقدیم به ساکنان شهر قلبم که هر دم و بازدمم به عشق انهاست!

بایگانی خاطرات دل
هفته چهارم بهمن 1392
هفته اوّل بهمن 1392
هفته سوم دی 1392
هفته دوم دی 1392
هفته اوّل دی 1392
هفته اوّل آبان 1392
هفته سوم مهر 1392
هفته سوم مرداد 1392
هفته اوّل تیر 1392
هفته چهارم اردیبهشت 1392
هفته سوم فروردین 1392
هفته اوّل فروردین 1392
هفته دوم آبان 1391
هفته اوّل آبان 1391
هفته دوم اسفند 1390
هفته اوّل اسفند 1390
هفته چهارم فروردین 1390
هفته دوم بهمن 1389
هفته چهارم بهمن 1388
هفته سوم بهمن 1388
هفته اوّل آبان 1388
هفته دوم مرداد 1388
هفته اوّل اسفند 1387
هفته چهارم بهمن 1387
هفته دوم بهمن 1387
هفته دوم مهر 1387
هفته اوّل شهریور 1387
هفته چهارم تیر 1387
هفته چهارم خرداد 1387
هفته دوم خرداد 1387
هفته اوّل خرداد 1387
هفته چهارم فروردین 1387
هفته اوّل فروردین 1387
هفته دوم اسفند 1386
هفته اوّل اسفند 1386
هفته چهارم بهمن 1386
آرشيو
پیوندها
غریبه آشنا
نازنین
روح الله
غزل
شادی
تمام حرف ما که نقطه چین است
یه عاشق تنها
تنها
در کوی عشق
فریاد بی صدا(علی)
موفقیت در بازرگانی وکارآفرینی
تصاویر زیبا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب

دیجیتال کیوان